Search for European Projects

Going rural with structured dialogue in drafting youth employment policies.
Start date: Jul 1, 2016, End date: Feb 28, 2017 PROJECT  FINISHED 

För att ta plats på dagens hårda arbetsmarknad krävs det att man är högutbildad och gärna kunna visa upp arbetslivserfarenhet. Detta gör att många ungdomar, främst de boendes på landsbygden har svårt för att slå sig in och hamnar lätt i ungdomsarbetslöshet. IWYO planerar tillsammans med partnerorganisationer från Litauen, Portugal, Ryssland, Vitryssland och Moldavien att genom detta dialogprojekt verka för att öka dessa unga människors anställningsbarhet. Projektets huvudaktiviteter är möten mellan ungdomar och beslutsfattare samt ett transnationellt ungdomsseminarium. Det kommer att vara en balans av deltagande ungdomar från samtliga partnerorganisationer och sammanlagt kommer 60 ungdomar delta. Ett av målen för projektet är att ta fram en handlingsplan för att säkerställa förståelse för de viktiga processer som samverkar mellan bredare nätverk av ungdomsorganisationer, kommunala och statliga strukturer samt med beslutsfattare. Som ett resultat av projektet kommer landsbygdsungdomar från de deltagande organisationerna fungera som lotsar och kunskapsspridare till andra andra ungdomar och ungdomsorganisationer.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

5 Partners Participants