Search for European Projects

Gluren bij de buren
Start date: Aug 31, 2008, End date: Dec 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

In het project willen de thuiszorg en residentiële zorg elkaar grensoverschrijdend ontmoeten, elkaars dienstverlening leren kennen, elkaars aanbod uitbreiden, diversifiëren en versterken opdat de zorgbehoevende personen langer in de thuiszorg kunnen verblijven. Bovendien willen ze elkaars voorzieningen optimaal benutten om de uitgaven in de zorgsector te beperken.De verschillende partnerorganisaties uit de thuiszorg en de residentiële zorg in het grensgebied Vlaanderen – Nederland zullen het thuiszorgaanbod verdiepen en verbreden door samen innoverende zorgconcepten te ontwikkelen die nog meer welzijn, veiligheid en comfort aan de zorgbehoevende personen bieden en de participatie aan de samenleving bevorderen.Enkele concrete pilootprojecten die daarvoor uitgewerkt worden: Verwenzorg, comfortzorg-domotica en de oprichting van een grensoverschrijdend “UITbureau”. Met dit aanbod wil het project ook de mantelzorgers meer ruimte en tijd voor zichzelf geven zodat de zorgrol voor de partner haalbaar blijft. Achievements: De verschillende partnerorganisaties uit de thuiszorg en de residentiële zorg in het grensgebied Vlaanderen – Nederland hebben het thuiszorgaanbod verdiept en verbreed door samen innoverende zorgconcepten te ontwikkelen die nog meer welzijn, veiligheid en comfort aan de zorgbehoevende personen bieden en de participatie aan de samenleving bevorderen. Met onder andere de oprichting van een grensoverschrijdend “UITbureau” wil het project de mantelzorgers meer ruimte en tijd voor zichzelf geven zodat de zorgrol voor de partner haalbaar blijft.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 42.5%   708 076,03
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants