Search for European Projects

Global impACT
Start date: Jan 1, 2015, End date: Oct 1, 2015 PROJECT  FINISHED 

Projekt pod nazivom 'Global impACT' je muđunarodna razmjena mladih na temu održivog razvoja, koja će se održati i Varaždinu, Hrvatskoj od 20.5 do 30.5.2015, a okupiti će 30 sudionka iz 6 različitih zemalja: Bugarska, Latvija, Rumunjska, Španjolska, Češka i Hrvatska. Prednost pri sudjelovanju biti će dana onim sudionicima koji odgovaraju kategoriji mladih s manje mogućnosti. Motivacija za provođenje ovog projekta proizlazi iz jednostavne ideje da svaka mlada osoba, baš u ovom trenutku ima moć da pozitivno utječe na sadašnje i buduće stanje našeg planeta. Svrha projekta 'Global impACT' je približiti ideju održivog razvoja mladim ljudima, kako bi je počeli primjenjivati u svakodnevnom životu i unutar svojih lokalnih zajednica. Problemi kojima ćemo se baviti kroz ovaj projekt je zagađenje zraka, vode, tla i gomilanje otpada. Tijekom programa sudionici će primjenjivati osnove održivog razvoja, ponovo upotrebljavati stare predmete te naučiti kako smanjiti i reciklirati otpad. Primjenom ideje održivog življenja među mladima želimo ostvariti samoodrživost na korist zajednice, društva i okoliša, pri čemu profit nije temeljna i isključiva svrha djelovanja. Putem interaktivnih aktivnosti, učenjem kroz rad i drugim metodama neformalnog obrazovanja sudionici će steći drugačiji način razmišljanja, usvojiti nove i nadograditi postojeće vještine i ono najvažnije, krenuti koristiti i širiti pozitivne navike recikliranja i selektiranja otpada. The project „Global impACT“ is an international youth exchange on the sustainable development that will take place 20th - 30th May 2015 in Varaždin, Croatia, bringing together 30 participants (group leaders included) from 6 different countries: Bulgaria, Latvia, Romania, Spain, Czech Republic and Croatia. Preference is given to the participants that fit into the category of fewer opportunities. Motivation for this project comes from very simple idea that every young person, right now, has powerful opportunity to positively impact in the present and future state of our planet. The aim of ‘Global impact’ project is spread idea of sustainable development among young people, so that they start to use in everyday life and in their local communities. The problem which will be addressed through this project is pollution of planet's air, water, land and accumulating a lot of waste. In order to start that practice, program will consist of reusing old materials, reducing and recycling waste. By applying the idea of sustainable living among young people, we want to achieve sustainability for the benefit of the community, society and the environment, where profit is not the only purpose of our actions. Through interactive activities, learning by doing and other methods of non-formal education, participants will gain different thinking skills, improving their professional skills and acquiring new ones, and what is most important, start to use and multiply good ideas, spread and practice recycling habits.
Up2Europe Ads

Details

5 Partners Participants