Search for European Projects

GIZ Telčsko - Přeshraniční impulsní centrum V. Region Renesance - Příprava Dolnorakouské zemské výstavy Raabs - Horn - Telč 2009 (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0556)
Start date: May 31, 2007, End date: Oct 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt zajístí pokračování činnosti přeshraničního impulsního centra v Telči, vytvořeného v předchozích projektech mikroregionu Telčsko GIZ I. – IV. (jejich podrobný popis je v příloze č. 17). Grenzüberschreitendes Impulszentrum (zkratka GIZ), která byla volně sdružená v síti podél rakouských hranic, zajišťovala práci s veřejností, zprostředkovávala přeshraničních kontaktů obcím, občanům, podnikatelům, zájmovým sdružením a podporují přeshraniční projekty. Projekt pokračuje v realizaci závěrů a doporučení Strategie rozvoje území Regionu Renesance, která byla zpracována v rámci činnosti GIZ III. (viz. příloha č.15). Byl založen Region Renesance mikroregiony Jemnicko, Dačicko, Telčsko, Třešťsko (viz. příloha č. 16). Jednou aktivit projektu budou pravidelná setkání okolních mikroregionů, nadále budeme spolupracovat na rozvoji, spolupráci a propagaci „Regionu Renesance” a realizace dalších společných akcí, společně s ostatními mikroregiony. Na podzim roku 2006 bylo podepsáno Memorandum o Dolnorakouské zemské výstavě Horn-Raabs – Telč 2009. Pracovnice GIZ byla nominována Mikroregionem Telčsko – Regionem Renesance jako kontaktní osoba v sekcích „Bereich Tourismus“ a „Bereich Grenzüberschreitende Aktivitäten“ pro přípravu Dolnorakouské zemské výstavy (viz příloha č.19). GIZ bude zajišťovat koordinaci přípravných činností, účastnit se pracovních setkání jednotlivých sekcí s přípravou Dolnorakouské zemské výstavy. Podrobný popis „Obsah projetu“ viz příloha č. 18 - provoz centra a jeho činnost - Dolnorakouská zemská výstava Horn – Raab –Telč 2009 - propagační materiál – Průvodce Region Renesance – Waldviertel
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   225 172,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants