Search for European Projects

Geonat

Med geologisk kartering och forskning, undersökning av havsbottnen m m, ska projektet bedöma geologiska resurser och ge underlag till planering av markanvändning och miljöaktiviteter i området. Likaså kommer mångsidig geologisk och biologisk information för undervisning och forskning att produceras. Projektet genomförs i samarbete med SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar., Hankkeen tarkoituksena on tuottaa karttoja, biologista informaatiota ja raportteja Merenkurkun alueesta, hyödyksi ja lähdeaineksi muille toiminnoille.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 47.6%   5 498 724,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

5 Partners Participants