Search for European Projects

GEO-HEAT APP
Start date: Dec 31, 2012, End date: Jun 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

Geothermie of aardwarmte is een lokale en duurzame energiebron, die zijn oorsprong vindt in de ontstaansgeschiedenis van de aarde. Dit is de energie die in de vorm van warmte in de ondergrond zit opgeslagen. Daarom heeft het gebruik van een geothermisch systeem voor verwarming (en koeling) van ruimtes ontzettend veel troeven. Ten eerste is het een bron van energie waarbij nauwelijks emissies van CO2 of andere stoffen vrijkomen. Daarbij is de aardwarmte lokaal beschikbaar, onafhankelijk van externe factoren en is het een energiebron in de ondergrond waarvan we zeker zijn dat ze voorradig is en blijft. “Eenmaal een dergelijk systeem geïnstalleerd wordt, zijn de energiekosten dus voor lange tijd stabiel en voorspelbaar,” legt de projectverantwoordelijke, Ben Laenen van VITO NV uit.Ondanks al deze voordelen blijkt dat er best nog veel barrières zijn die een wijdverbreide toepassing van deze intermediaire en diepe geothermische systemen in de regio tegenhouden. Het grensoverschrijdende Interregproject “GEO-HEAT APP” wil nu concreet de haalbaarheid van deze energiebron nagaan in de grensregio Vlaanderen-Nederland via een 5-tal voorbeeldstudies in de provincie Antwerpen, Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant.De studies onderzoeken wat economisch haalbaar is wanneer men woningprojecten en andere gebouwencomplexen zou verwarmen via geothermie. Deze uitgewerkte studies moeten voor toekomstige nieuwbouw-of renovatieprojecten in de grensregio een extra stimulans zijn om verwarming via geothermie te voorzien. “Want ook dat is nog een bijkomend voordeel van deze duurzame energiebron, het houdt geen rekening met de grenzen!” voegt de projectverantwoordelijke, Ben Laenen er nog aan toe. Achievements: Geothermie of aardwarmte is een lokale en duurzame energiebron, die zijn oorsprong vindt in de ontstaansgeschiedenis van de aarde. Dit is de energie die in de vorm van warmte in de ondergrond zit opgeslagen. Ondanks al deze voordelen blijkt dat er best nog veel barrières zijn die een wijdverbreide toepassing van deze intermediaire en diepe geothermische systemen in de regio tegenhouden. Geo-heat App heeft de haalbaarheidvan deze energiebron nagegaan in de grensregio via een 5-tal voorbeeldstudies in de provincie Antwerpen, Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant. Uit deze studies blijkt dat aangepaste wetgeving voor diepe geothermie broodnodig is. Daarnaast is de optimale afstemming van het warmteaanbod (de geothermische bron) en de bovengrondse (warmte)vraag van groot belang.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   133 541,36
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants