Search for European Projects

Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických odborníkov (CROSSEDU)
Start date: Sep 20, 2012, End date: Dec 19, 2013 PROJECT  FINISHED 

1. A közös távoktatási infrastruktúra kialakítása: Ez a két egyetemen kialakított egy-egy távoktatási teremből, a társult partnereknél létrehozott távoktatási fogadópontból és az ezeket összekötő hálózati kapcsolatból áll. A feladat megvalósítását a TUKE koordinálja. 2. Távoktatási anyagok kifejlesztése a Moodle távoktatási keretrendszerben: a három kurzus összesen 22 tantárgyából jelen projekt keretei között 14 tantárgy távoktatásra alkalmas tantárgyi csomagját kívánjuk létrehozni és három nyelven az egyetemek Moodle távoktatási rendszerében elérhetővé tenni. 3. A gyakorlati oktatáshoz projekt-esettanulmányok kidolgozása: a társult partner kistérségekben 1-1 közszolgálati és 1-1 vállalkozó projekt feldolgozásával megteremtjük a hallgatók számára a lehetőséget az elméletben megtanultak gyakorlati vonatkozásainak megismerésére, gyakorlati tapasztalataik bővítésére és értékelésére. 4. A gyakorlati képzéshez a Regionális és Helyi Fejlesztést Támogató Adat- és Dokumentumtár tartalmának elérhetővé tétele: A gyakorlati feladatok adat- és információs bázisát adja az említett gyűjtemény. 5. A közös képzés meghirdetése és indítása: a közös távoktatási képzés három képzési irányát népszerűsítő és a képzésben való részvétel feltételeiről kétnyelvű kiadvány készül. Emellett a képzést meghirdetjük off-line és on-line csatornákon. A toborzásban részt vesznek a társult partnerek is. A partner kistérségekből 60, ill. további 20 hallgató jelentkezését várjuk. A jelentkezők számára egy egynapos tájékoztató konferenciát szervezünk Miskolcon. 6. Projektmenedzsment: A 3 fős magyarországi és a 2 fős szlovákiai menedzsment a feladatok ellátását saját irodai helyiségeiben, munkaidőn kívül végzi. Achievements: Both universities (the Miskolc University and the Technical University of Košice) have significant experience in training economic experts. The partners\' main aim with the project was to enhance the growth of economic competitiveness of the regions concerned in the cross border environment through the development of human resources. In cooperation they decided to start distance learning courses in the field of (1) Regional and local economic development, (2) European entrepreneurship and (3) (Cluster) Management. Within the frames of the project, they set up two distance learning rooms in the two universities with 20 work stations each, and one work station in 8 different regional locations each was created which are able to host 2-3 students at a time. 14 different e-learning materials were developed in Hungary, 18 in Slovakia and 25 case studies were researched that can be used during the trainings. After the pilot training, the authorization process started to have them approved as an official curriculum in higher education.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   279 905,00
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website