Search for European Projects

Freudissimo (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0060)
Start date: May 31, 2005, End date: Oct 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

Osmidenní pracovní setkání mentálně postižených výtvarníků z Rakouska a Čech a výtvarníků bez postižení s následnými třemi výstavami, které budou zároveň prostorem pro tvůrčí dílny. Jedná se o pobyt a společnou tvorbu v denním stacionáři sv. Damiána ve Znojmě-Hradišti s výjezdem do bývalé zemědělské usedlosti v Horní Olešné, tvůrčí dílny a výstavy 14 dní ve Znojmě a 1 měsíc v Brněnské Vaňkovce. Třetí výstava proběhne v Rakousku, pravděpodobně v zámku Wolkersdorf. Oblasti činností, kterými se budou účastníci zabývat jsou – sochařství (dřevo, kámen), malířství (akryl na plátně), kresba (pastelky, tužka na papíře), fotografie, multimédia (tvorba krátkých filmových klipů). Výtvarníci bez postižení budou postiženým výtvarníkům pomáhat a zajišťovat technický servis při práci. Účastní se asi 6 výtvarníků ze zařízení Turmhof v Retzu, 3 výtvarníci z chráněných dílen stacionáře sv. Damiána ve Znojmě a asi 10 výtvarníků bez postižení. Realizační tým sestává ze dvou koordinátorů, tří osobních asistentů a jedné osoby pro technické zajištění projektu. Výsledky symposia budou vystaveny v září v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, Masarykovo nám. 11, v říjnu v Brně v KC Slévárna Vaňkovka a v listopadu v Rakousku, pravděpodobně v zámku ve Wolkersdorfu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 71.7%   160 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants