Search for European Projects

Francouzsko-česká hudební akademie - rozvoj spolupráce v evropském hudebním prostoru - fáze č. 1 technické, organizační zajištění a PR projektu - český tým (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0352)
Start date: Feb 24, 2006, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Francouzsko-česká hudební akademie v Telči byla před dvanácti lety založena jako ojedinělý hudební evropský projekt. Součástí mistrovských interpretačních kurzů a kurzů komorní hudby jsou i veřejné přehrávky (4) a koncerty pro veřejnost (4 - všechny koncerty jsou bez vstupného). Studijními obory budou smyčcové a dechové nástroje. Kurzů se účastí okolo 70 studentů z celého světa a 10 lektorů z ČR a Francie. V letošním roce chceme dosavadní aktivity hudební akademie rozšířit o spolupráci s Rakouskem. Konkrétně se jedná o navázání kontkatů se studenty rakouských vysokých hudebních škol a uspořádání koncertu a výstavy v Gerasu. Partnerem projektu je obec Geras a klášter premostrátů v Gerasu. Obec Geras je partnerské město Nové Říše, kde rovněž probíhá akademie a v klášteře v Gerasu mají dlouholetou tradici celoroční umělecké kursy vedené předními rakouskými výtvarníky. Součástí projektu je doprovodná výstava. Jejím smyslem je (především na rakouské straně) dlouhodobě informovat a zvýšit tak účinek propagace. V Telči bude umístěna ve vstupních prostorách radnice, v Gerasu ve vstupních prostorách radnice a kláštera. Hlavním obsahem této fáze projektu - fáze č. 1 technické, organizační zajištění a PR projektu - český tým - je zajistit hladký průběh samotné realizace a účinné PR projektu. Další fáze projektu se týkají zahraničního týmu, celkového managementu projektu a organizačního zajištění zázemí studentů a lektorů akademie. Očekávaná návštěvnost (dle roku 2005) - počet návštěvníků veřejných přehrávek 200, počet posluchačů koncertů 1100, počet návštěvníků výstav 2000.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 68.6%   290 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants