Search for European Projects

Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen - förprojekt
Start date: Oct 14, 2008, End date: Oct 13, 2009 PROJECT  FINISHED 

i ett huvudprojekt arbeta för en effektivare resursanvändning inom området hälsa och omsorg för gamla och äldre. Målet är också att höja kompetens och status för motsvarande arbeten och därmed kunna rekrytera personal lättare, också personal med invandrar bakgrund, som skall kunna arbeta i hela gränsregionen både på den svenska och norska sidan. Projektet tar även del av de resultat som framkommit från tidigare interregprojekt såsom t.ex. Hälsosammarbete över gränsen” samt ”Gränsborgare”.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 22.1%   10 556,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website