Search for European Projects

Fotosoutěž jižní Čechy - Mühlviertel (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0465)
Start date: Sep 30, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je rozšíření databáze profesionálních, poloprofesionálních i amatérských fotografií jižních Čech a rakouského příhraničí pro potřeby propagace těchto regionů. Prostřednictvím soutěže, do které budou moci fotografové přihlašovat svá díla, bude rozšířen archiv JCCR, kterého mohou využívat i další subjekty působící v oblasti cestovního ruchu pro prezentaci a propagaci regionu. Podmínkou přihlášení fotografií do soutěže bude poskytnutí autorských práv a souhlas autorů s dalším využitím fotografií k propagačním a prezentačním účelům. Vítězné fotografie budou oceněny (ceny nebudou jako nevhodný náklad zahrnuty do nákladů projektu), představeny veřejnosti na výstavě a bude vydán kalendář s vítěznými díly.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   99 680,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants