Search for European Projects

Fortyfikacje Nyskie transgranicznym dziedzictwem kulturowym.
Start date: Jan 24, 2006, End date: Oct 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

sektora turystyki w postaci profesjonalnych narzędzi informacji i promocji, zapewniających szeroką i efektywną prezentację wizerunku fortyfikacji nyskich, historycznego, transgranicznego dziedzictwa kulturowego oraz oferty turystycznej przygranicznego regionu nysko-jesenickiego, co służyć będzie integracji społeczności lokalnej oraz rozwojowi pogranicza. Projekt zakłada wypromowanie Twierdzy Nysa i imprez z nią zawiązanych jako innowacyjnego i markowego produktu turystycznego pogranicza dla jej szerszego otwarcia na turystyczny rynek krajowy i zagraniczny.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   60 718,84
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants