Search for European Projects

Folklór bez hranic - slavnost vína v Dolních Dunajovicích (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0292)
Start date: Jul 31, 2006, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Prezentace folklórních aktivit sousedících krajin Jižní Moravy a Dolního Rakouska, společně blízký region. Panelová diskuse o zkušenostech s pěstováním hroznů a výroby vína, vzájemná výměna informací o potížích, které se objevily po vstupu našich sousedů do EU, prezentace těžkostí našich zemědělců a vinařů s nastavením podmínek, které by měly být obdobné jako jsou v ostatních členských státech se stejnou strukturou činností. Vzájemnými kontakty, kterými se odstraňují komunikační bariéry mezi sousedícími regiony se využijí zkušenosti rakouských sousedů se stabilizací zemědělské výroby po vstupu do EU a možnosti aplikace těchto zkušeností na naše podmínky. V panelové diskuzi také zazní návrhy spolupráce mezi sousedními podnikatelskými subjekty v oblasti vinařství, výroby ekologických zemědělských produktů, se kterou mají naši sousedé již mnoholeté zkušenosti s dobrým výsledkem zefektivnit zemědělskou výrobu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   207 132,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants