Search for European Projects

Fjällkusten Turism

Företag inom turistnäringen i Helgeland och Västerbotten ska genom projektet utveckla det gränsöverskridande arbetet. Syftet är att förändra de rådande strukturerna, förbättra information, utbildning, organisation m m, och därigenom lägga grunden för en framgångsrik destinationsutveckling.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 26%   2 000 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

5 Partners Participants