Search for European Projects

Festival Partnerství (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0202)
Start date: Sep 29, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Záměrem projektu je oslavení česko-německých vztahů partnerských obcí Švihov a Traitsching.Tj. uspořádat dne 2. 9. 2006 ve městě Švihov společné česko-německé setkání nejen zastupitelů obcí, ale i široké veřejnosti. Během pětiletého partnerství se uskutečnilo mnoho kontaktů na oficiální úrovni, od kterých se odvíjela další společná setkání, spolupráce a projekty. Cílem projektu je oslavit 5 let partnerské spolupráce mezi obcemi Švihov a Traitsching a také prezentovat zástupcům zahraničního partnera, občanům a rodákům úspěšně realizované projekty s finanční podporou z prostředků Evropské unie.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   121 400,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants