Search for European Projects

Festival hudebního mládí (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0404)
Start date: Mar 31, 2006, End date: Jul 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Tento projekt je zaměřen na mládež a kulturní aktivity, proto se žadatel rozhodl pro mládežnické soubory z Čech a rakouského příhraničí uspořádat 1. ročník Festivalu hudebního mládí v Lomnici. První část festivalu se uskuteční odpoledne v kostele sv.Václava ( pěvecké soubory a menší dětské dechové orchestry), druhá část po společném obědě ve víceúčelovém letním amfiteátru Farská louka. Žadatel předpokládá, že založí v tomto směru dlouhodobou tradici a akci bude v dalších letech opakovat a rozšiřovat. Proto je v této fázi nutné projekt finančně podpořit a zajistit tak zsárný průběh celého festivalu. Pro další ročník by měl samotný festival zajistit dostatek finančních prostředků ze vstupného. Festival proběhne 13. května v Lomnici nad Lužnicí ve zrekonstruovaném kostele sv. Václava a v nově vybudovaném kulturním areálu Farská louka, který se nachází na okraji města. Program: 10- zahájení v kostele sv. Václava - Dětský pěvecký soubor Zvoneček Lomnice - Dětský houslový orchestr Otakárek Č. Budějovice - Dětský pěvecký sbor Horní Stropnice - ZUŠ J. Hradec - Mládežniská kapela Gross-Schönau 12 - 13.30 společný oběd 13.30 - Farská louka - Hlubocké princezny - Hluboká nad Vltavou - Houslový sbor Piaristická Č. Budějovice - Akordeon ZUŠ Třeboň - Pěvecký sbor Racek Lomnice - ZUŠ Veselí nad Lužnicí - Dechová mládež. kapela Bad Grosspeertholz
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   56 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants