Search for European Projects

FEEL THE NATURE, MAKE YOUR ART!
Start date: May 1, 2015, End date: Oct 31, 2015 PROJECT  FINISHED 

Projemiz sanat konusu üzerine hazırlanmıştır. Katılımcılar projemizde yaratıcılıklarını kullanarak sanatsal ürünler ortaya çıkardılar. Projemizde katılımcıların sanatsal düşünmenin getireceği etkiyle olayları farklı bakış açılarından değerlendirmelerini istiyorduk. Ayrıca farklı ülkelerden gelen gençlerin farklı kültürleri de görüp keşfetmelerini sağlamak projemizin bir diğer amacıydı. Böylece projemizin sonunda katılımcılarımızın hem sanatsal hem de kültürel anlamda gelişim sağlamalarını istiyorduk. Projemizde Çek Cumhuriyeti, Estonya, İtalya, Polonya, Portekiz ve Türkiye’den kişiler katıldı. Türkiye dışında her bir ülkeden 5 katılımcı ve 1 lider olmak üzere toplam 38 kişi projemizde yer aldı. Katılımcılarımız sanata ilgi duyan kişiler olacaktır. Katılımcılarımız amaçları sanatsal faaliyetlere katılıp, sanatı daha çok insana ulaştırma niyetinde olan kişilerdir. Bu nedenle projemize katıldılar ve gelecekte de bu tür çalışmalar yapma isteğinde olan kişilerdir. Proje boyunca gerçekleştireceğimiz faaliyetler genellikle doğanın sanatla buluştuğu çalışmalar oldu. Proje faaliyetlerimiz katılımcılarımızın ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Proje başvurusunda bir çalışma programı hazırlanmış ve bu program projemizde uygulanmıştır. Projemizde konumuz olan sanat üzerine ana faaliyetlerimiz vardı. Bunun yanı sıra kültürel etkileşimi sağlamak amacıyla kültür geceleri gibi yan faaliyetlerimiz de vardı. Amacımız katılımcılarımızın uygulayacağımız çalışmalarla birlikte projemizde bazı yeterlilikleri kazanmalarını sağlamaktı. Bu kazandıkları beceriler sosyal hayatlarının gelişmesine sağlayacağı katkı nedeniyle önemlidir. Projemiz katılımcılarımızın katılımıyla beraber hep birlikte yürütülmüştür. Projemizin amacına ulaşıp gerekli etkiyi sağlamasında katılımcılarımızın rolü büyük oldu ve olacaktır. Katılımcılarımızın da bazı faaliyetlerin hazırlanmasında sorumlulukları vardı. Böylece projemizi daha çok sahiplendiler, projemizin amacına ulaşması için gerekli çabayı fazlasıyla sarf ettiler. Günümüzde insanların büyük bir kısmı toplumsal hayata uyum konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Bu uyumu sağlama konusunda sanatın önemli araçlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Proje boyunca yapacağımız sanatsal çalışmalarla katılımcılarımızın yaşantılarında fark edemedikleri güzellikleri görmeye başladılar. Katılımcılarımız sanat ile olaylara daha farklı açılardan bakabilmeyi öğrendiler. Böylece olaylara farklı perspektiflerden değerlendirerek karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri olaylara daha kolay çözümler üretebilecek yeterliliğe sahip oldular. Bir haftada 38 gencin gelişim göstermesi projemizin kısa vadedeki yararı olmuştur. Katılımcılarımız projemizde öğrendikleri şeyleri zamanla geliştirecekler ve bizler gibi diğer gençlerin sanatsal alanlara yönlendirmek için çalışmalar yapacaklardır. Bu da kısa vadeli yararlar zamanla olgunlaşarak uzun vadeli yararlara dönüşmesi anlamına gelecektir.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

5 Partners Participants