Search for European Projects

EXPOZICE ČESKO-BAVORSKÉHO SOUŽITÍ (CZ.04.4.82/4.2.00.1/0130)
Start date: Apr 30, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je přestavba bývalého obytného domu č. 314 situovaného v centru města Kdyně mezi přádelnami česané příze a Nádražní ulicí (p. č. 3/3, 3/16, 60) na Muzeum příhraničí Kdyně. Cílem projektu je podpořit rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, zatraktivnit město Kdyni, zvýšit kulturní a společenský potenciál města, zachovat historické dědictví, přilákat nové potenciální návštěvníky a tím podpořit a dosáhnout rychlejšího ekonomického rozvoje obce. Objekt je chráněnou kutlrurní památkou ve vlastnictví města, který však do roku 2004 sloužil jako obytný dům. V současné době je nevyužíván a chátrá. K objektu náleží park o rozloze 3 288 m2. V rámci projektu budou provedeny potřebné parkové úpravy. Ve spodní části parku bude vybudován přírodní amfiteátr s pódiem a 150 místy k sezení. Celkové investiční výdaje projektu včetně DPH činí 11 307 380 Kč. Investorem projektu je město Kdyně, neplátce DPH, zastoupené Janem Löffelmannem, manažerem projektu a vedoucím projektového 7 členného týmu (viz SP). Město má zajištěny vlastní finanční prostředky na předfinancování celé akce. Vlastní expozice muzea bude vysoce kvalitní, připravena ve spolupráci s odborníky Západočeského muzea v Plzni, Chodského muzea v Domažlicích a se zahraničním partnerem. Bude rozdělena do ucelených historických období (výčet období viz SP, str.16) věnovaných historii místní oblasti a životu lidí na vesnici, zemědělství, průmyslu a lidové architektuře. Stěžejní součástí expozice bude historie Všerubského průsmyku a česko-bavorských vztahů. Exponáty budou vystaveny v prosklených výstavních vitrínách, exponáty typu nástroje, nářadí budou umístěny na výstavních dřevěných pódiích, tištěné exponáty ve výstavních dřevěných panelech. Zahájení investiční fáze je stanoveno k 1. 7. 2005, ukončení projektu a jeho převzetí k 31.12. 2006. Projekt neovlivňuje negativně ŽP a počítá s bezpariérovým přístupem.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 40%   4 522 952,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants