Search for European Projects

Exploring Advantages of Migration
Start date: Sep 4, 2016, End date: Sep 3, 2017 PROJECT  FINISHED 

Titel: ”Exploring Advantages of Migration” Sökande: Immigrantinstitutet Deltagare: 8 länder: Sverige, Georgien, Azerbadjan, Ukraina, Polen, Spanien, Italien, Armenien Huvudsyfte: Internationell utbildning om migrationsrelaterade utmaningar för EU, EECA och Mellanöstern med nya verktyg och metoder för ungdomsledare och ideella organisationer, för att styrka processer integration och fred. Huvudaktiviteter: 1: Kontaktskapande seminarium för CEOs, ledare, konsulter inom icke-formell utbildning från alla partner-organisationer, beslutsfattare som kan bidra till nätverket, integrera aktiviteter i sina handlingsplaner och garantera en hållbar utveckling av projektidén. Steg 2: Träningskurs – ungdomsledare, ideella organisationer, för att förbättra kunskaper om migrationsfrågor och utforska fördelar med icke-formell utbildning.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

7 Partners Participants