Search for European Projects

EVS Paths
Start date: May 5, 2015, End date: Sep 4, 2016 PROJECT  FINISHED 

"EVS Paths" to projekt, który obejmował pracę 2 Wolontariuszy z Polski, którzy przyjechali na Wolontariat do Portugalii, aby wspomóc organizację Vertigem-Associação. Wolontariusze wzięli udział w długoterminowym projekcie, przez 9 miesięcy, które obejmowało różnorodne działania na terenie Parku Przyrody PNSAC dla społeczności lokalnej. Projekt zakładał uczestnictwo młodzieży, która miała reprezentować różne środowiska kulturowe, ponadto ważne było aby kandydaci do projektu byli osobami punktualnymi, optymistycznymi i chętnymi do pomocy. Projekt ten miał na celu nie tylko ochronę środowiska naturalnego, ale też poszerzenie wiedzy Wolontariuszy w zakresie biologii, ekologii, użytkowania i konserwacji sprzętu, a także promowania zdrowego i aktywnego trybu życia. Miał on dać dobry przykładem do zwiększenia świadomości dot. ochrony środowiska dla społeczności lokalnej. Dzięki spotkaniom z społecznością we wsi Bezerra, zwiększyła się atmosfera międzynarodowa. Jako Wolontariusze w Parku PNSAC pomagali oni w zdaniach związanych z monitorowaniem dzikich ptaków: obserwacja i rejestracja, obrączkowanie ptaków, kontrukcją gniazd, pomoc w rajdach rowerowych, pomoc w przygotowywaniu materiałów na temat fauny i flory, promocja Parku między społecznością wiejską, to wszystko pozwalało na zwiększenie zainteresowania programem Unii Europejskiej w Portugalii i poprawiło opinie o komunikacji/ działaniach z zagraniczną młodzieżą. Wolontariusze prowadzili większość działań na zewnątrz i wykorzystywali różne sprzęty m.in. GPS, rower, teleskop, kamery, lornetki i podobne urządzenia. Podczas zajęć na świeżym powietrzu realizowane były wystawy, warsztaty, szkolenia i seminaria, podczas których wykorzystywali oni materiały edukacyjne z wykorzystaniem m.in. komputera. Dzięki Projektowi Wolontariusze lepiej zrozumieli życie w wielokulturowej społeczności, sposób odniesienia się do ludzi z różnych kultur i różnych środowisk. Nabyli oni umiejętności m.in. organizacyjne, lepiej zrozumieli wartości środowiska naturalnego i potrzebę jego ochrony. Dzięki temu doświadczeniu uzyskali oni możliwość udziału w innych projektach europejskich. Różnorodność i atrakcyjność działania które były zawarte w Projekcie zmotywowały młodych ludzi do nauki i uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym, poczuli oni że mają większy wpływ na sprawy europejskie.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

1 Partners Participants