Search for European Projects

EVS for All
Start date: Aug 1, 2016, End date: Feb 28, 2017 PROJECT  FINISHED 

Detta projekt som kallas '' EVS for All 'kommer att organiseras i Örkelljunga Sverige mellan den 2016-11-19 och 2016-11-25 av Integration för Alla. Projektet syftar till att höja kvaliteten på volontärprojekt med fokus på att öka kapaciteten hos organisationer om EVS, att öka anställbarhet av volontärer och att bygga partnerskap för framtida samarbete. Vi kommer att ha 46 deltagare från 13 programländer i detta projekt. De är Turkiet, Rumänien, Litauen, Bulgarien, Slovakien, Tyskland, Spanien, Italien, Sverige, Tjeckien, Storbritannien, Frankrike och Polen. Huvud aktiviteten ska vara i Örkelljunga med en 7-dagars utbildning och nätverksbyggande.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

12 Partners Participants