Search for European Projects

Europese stage
Start date: Jul 1, 2014, End date: Jul 1, 2016 PROJECT  FINISHED 

1. ACHTERGROND VAN HET PROJECT EN REDEN VAN AANVRAAG Gezien de ligging van Arcus College staat internationalisering expliciet in de doelstellingen van het curriculum en het strategisch beleid. We vinden belangrijk dat studenten ervaring opdoen in het buitenland, waardoor ze in contact komen met andere talen, maar eveneens met andere gewoontes en gebruiken een andere land. De huidige jonge mens wordt steeds meer geconfronteerd met een grenzeloze arbeidsmarkt, waarop hij zich dient te gedragen als Europees burger. Afgelopen jaren blijkt internationale ervaring een pré op de arbeidsmarkt. We stimuleren beroepspraktijkvorming door internationale stage. 2. DOELEN De student: - is meer internationaal georiënteerd - beschikt over betere beheersing van een vreemde taal - heeft ervaring opgedaan met buitenlandse, vaktechnische zaken in zijn toekomstige beroepenveld - beschikt door deze ervaring waarschijnlijk over meer arbeidsmogelijkheden in Nederland en het buitenland - heeft ervaring opgedaan met culturen, zeden en gewoonten van een ander land, hetgeen zijn/haar mobiliteit in de toekomst ongetwijfeld bevordert Tevens willen we de positieve effecten en belang van internationalisering attenderen bij leidinggevenden, directie en bestuur 3. STUDENTEN Totaal: 12 studenten, allen Nederlands,4 mannen en 8 vrouwen, gemiddelde leeftijd 19,5 jaar. Opleidingsniveau is MBO-4 en qua land en opleiding gespreid: - België, 2, Ondernemer horeca/bakkerij (manager/ondernemer Horeca) - Duitsland, 1, Leisure & Hospitality (Leisure & Hospitality host) - Engeland, 2, Mediavormgeving (Grafische Vormgeving) en Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen) - Malta, 1, Mediavormgeving (Grafische Vormgeving) - Noorwegen, 2, Frontofficemedewerker (hoofd informatie), - Oostenrijk, 1, Reizen (manager inkoop reizen) - Spanje, 3, Leisure & Hospitality (Leisure & Hospitality executive) 4. ACTIVITEITEN Meerdere afdelingen participeren binnen deze Call. Dit was niet voorzien en zorgde voor uitdagingen in communicatie, verdeling van gelden, het regelen van uniformiteit in aanvragen internationale stages, maken van contracten, algemene handleiding stage en overlegvormen. Mediavormgeving en Horeca zorgen voor verbreding in het internationaliseringsbereik binnen Arcus College. In 2014-2015 is de EU-richtlijn met de minimale dagvergoeding gevolgd. Door toegenomen enthousiasme en drive bij collega’s zijn steeds meer studenten enthousiast en krijgen we meer aanvragen dan we kunnen honoreren. We zijn kritischer omgegaan met vragen en hebben naar mogelijkheden gezocht om zoveel mogelijk studenten tegemoet te komen. Daardoor kiezen we bij studenten met een vorm van tegemoetkoming (stagevergoeding, kost en inwoning, bijdrage uitwonende beurs, bijdrage student zelf en/of ouders) voor een vergoeding van 2 weken en rest van de periode Zero-Grant, betaling IPS-verzekering voor de gehele periode en vergoeding van reële kosten aan docenten. Het geeft voldoening te zien welke respons alle acties hebben opgeleverd. Nadrukkelijk willen we de subsidiegelden inzetten als “aanjaagsubsidie”: studenten stimuleren hun persoonlijkheid en cv te verrijken met buitenlandse ervaringen in werk, leven en wonen. 5 RESULTATEN EN IMPACT Alle opgevoerde doelstellingen voor deze Call zijn bereikt. Vrijwel unaniem kiezen studenten voor een buitenlandse stage vanwege het leren van de taal, in contact te komen met andere mensen, uitbouwen van beroepsvaardigheden, zich persoonlijk te ontwikkelen en de kansen op werk (hier of in het buitenland) te vergroten. Na de stage blijkt groei in hun menszijn en het werken als beroepskracht. Bijna alle studenten hebben hun opdrachten en benodigde beroepscompetenties kunnen behalen. Het spinn-off-effect is de toegenomen interesse bij studenten, docenten en afdelingen. Studenten informeren naar mogelijkheden, vragen en doen suggesties voor eventuele stages. Eenzelfde beweging zien we bij docenten en in gesprekken blijkt tevens de behoefte van zichzelf en/of de afdeling. Het gevolg is de toegenomen vraag aan Staff Mobility in Call 2015 en 2016. Met steeds meer afdelingen is contact. Internationalisering krijgt eindelijk meer aandacht in het curriculum. Participerende organisaties hebben nodige expertise met ins and outs van buitenlandse stage. Positief zijn ze over de studenten als persoon (menselijke mens), beroepsuitoefenaar (werkende mens), student (lerende mens). De stageopdrachten, beoordelingen en relatie met Arcus College via media en bezoek docent zijn naar verwachting. Het doel om positieve effecten van internationalisering onder de aandacht te brengen is een moeizamer traject gebleken, omdat internationalisering geen prioriteit had. Eerst willen we laten zien deze Call goed af te ronden en dan verder kijken: goede afspraken met NA Erasmus+, en binnen Arcus College met financiële administratie, onderwijsmanagers en docententeams. Hieraan hebben wij gewerkt en onze werkwijze heeft vruchten afgeworpen.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

7 Partners Participants