Search for European Projects

EURO-IN - Budování a testování partnerství zaměřeného na přeshraniční problematiku v rámci prací směřujících ke vzniku mezinárodního centra
Start date: May 31, 2013, End date: Apr 29, 2015 PROJECT  FINISHED 

Změny v politických systémech zemí střední a východní Evropy zahájené v roce 1989 ustanovily hlavní důvody pro zahájení přeshraniční spoupráce na hranicích Polska a ČR. Do současnosti na všech českých a polských hranicích vzniklo více takovýchto struktur a institucí zaanagažovaných do takovéto spolupráce. Tyto struktury v průběhu let realizovaly aktivity zaměřené na odstranění bariér vyplývajících z existence hranic, ale přesto se jim nepodařio vyřešit hodně problémů, které nadále komplikují realizaci přeshraničních aktivit. Odpověí na jejich problémy může být vznik EuroInstitutu - ''neutrální platformy'' spolupráce mezi různými subjekty aktivními v pohraničí, která by eliminovala neždádoucí důsledky existence hranic při použití poradensko-školících akivit. EuroInstitut, který by v tomto projektu byl formou budování a testování partnerství (sítě různých subjektů), by se měl v konečné podobě stát mezinárodním centrem přeshraničního vzdělávání. V projektu je naplánována relizace tří skupin činností: 1. Analyticko-koncepčních, 2. Poradensko-školících a 3. Informačně-propagačních. První skupina činností zahrne analýzu bariér a potřeb spojených s přeshraniční spoluprací a zpracování jejích výsledků, pomůže připravit dokumentaci popisuící formu spolupráce a vedení spolených aktivit v rámci partnerství EuroInstitutu; přípravu a podpis dohody mezi partnery a vytvoření studijních materiálů pro provádění přeshraničních školení. V rámci druhé skupiny činností budou nakoupeny školící materiály a realizována série školení, schůzek a fór s využitím zakupené aparatuty pro tlumočení a laptopa. Třetí skupina činností bude zaměřena na propagaci projektu, nabídku přeshraničních školení a aktivit budoucího centra pomocí www stránek, informačních brožur, promo-kampaní, rollbannerů, vizuální identifikace a konference.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 81.7%   86 997,34
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants