Search for European Projects

EUREGIO PL-CZ
Start date: Dec 31, 2011, End date: Dec 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Ještě na začátku 90. let 20. stol. byly pojmy jako je "euroregion" a "přeshraniční spolupráce" pro většinu Čechů, Poláků a ostatní obyvatelé zemí Střední a Východní Evropy neznámé a málo zajímavé. Přísně uzavřené hranice téměř úplně bránily přeshraničním kontaktům, lidé neznali místa ani sousedy na druhé straně. Obyvatelé příhraničí chtěli žít na stejné úrovni jako obyvatelé vnitrozemí, což bylo výzvou pro města a obce, které po r. 1989 začaly hledat nové možnosti přeshraniční spolupráce a společného řešení specifických příhraničních problémů obou regionů. Při využití zkušeností Západní Evropy začala vznikat regionální sdružení, která navazovala spolupráci s obdobnými sdruženími z druhé strany hranice. I v CZ-PL příhraničí začaly vznikat první "euroregiony", které jako mosty spojily sousední státy a staly se motorem rozvoje přeshraniční spolupráce na tomto území. Zkušenosti našich euroregionů za posledních 20 let nás přiměly k jisté rekapitulaci a snaze prezentovat to, co se nám za tu dobu pořadilo díky vůli a snaze mnoha lidí a díky finanční podpoře EU. Náš projekt je první takovou aktivitou v Polsku, kdy až 6 euroregionů z CZ-PL příhraničí bude propagovat přeshraniční spolupráci, Fondy mikroprojektů včetně jejich příjemců a OPPS ČR-PR. Realizace tohoto projektu poprvé v tak širokém měřítku ukáže, jak se prostředky z EU staly motorem rozvoje přeshraniční spolupráce v CZ-PL příhraničí. V rámci 4 hlavních projektových aktivit naplníme hlavní cíle projektu a zároveň i cíle Programu, tj. rozvíjení a vytváření sítě spolupracujících institucí, včetně územních samosprávních celků a jimi zřizovaných subjektů, a také propagace a vypracování řešení společných problémů na území česko-polského příhraničí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   266 858,47
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

10 Partners Participants