Search for European Projects

Euregio Mobil Tisk mapy (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0031)
Start date: Dec 31, 2004, End date: Jan 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Tisk mapy oblasti Euregio Egrensis s turistickými nabídkami a možností dopravy v oblasti. V této mapě budou představeny přeshraniční a regionální možnosti dopravy, které jsou turisticky využitelné. To jsou např. EgroNet, cyklotrasy, turistické trasy a skibusy, projekt Cyklobus jakož i německý projekt Frankenwald Mobil. Navíc zde budou představeny nadregionálně důležité trasy, jako např. cyklostezka Euregio Egrensis. Záměrem je představit turistům rozmanité možnosti využití turistických nabídek a využití prostředků hromadné dopravy na celém území EE. Piktogramy v mapě budou také turisty navádět na různé výletní cíle, památky atd. V celé traťové síti prostředků veřejné hromadné dopravy představí mapa také uzlová místa, ve kterých lze přestupavat na jiné linie (např. vlak/bus, vlak/cyklobus atd.), kde vystupovat, nastupovat atd. Na zadní straně mapy budou vysvětleny kartografické pojmy a blíže představeny turistické nabídky, doplněny o informaci k tématům kulturní turistika, městská turistika, shopping (kontakty na obchody s typickými produkty v různých městech). Příprava a sběr dat pro mapu bude obsahem zrcadlových projektových žádostí EE Bayern, tisk německé verze EE Vogtland/ Západní Krušnohoří a Karlovarský kraj provede tisk mapy v české verzi. Přípravné práce pro sběr dat provedou společně všechny regiony Euregia Egrensis.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   304 500,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants