Search for European Projects

Entrepreneurship for Youth Employability
Start date: Jan 2, 2015, End date: Aug 2, 2015 PROJECT  FINISHED 

Avrupa Birliği Komisyonu, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı ve TC. Ulusal Ajansı tarafından ERASMUS+ kapsamında fonlanan ve "Youth Entrepreneurs" olarak 1-10 Temmuz 2015 tarih aralığında Türkiye- Edirne'de ‘Asociatia "Un strop de fericire"’(Romanya), ‘AK Tirol’(Avusturya) ortaklığı ile uyguladığımız "Entrepreneurship for Youth Employability" isimli projemize her grupta 1’er grup lideri olmak üzere 24 genç katılımcı katılım gösterdi. Proje katılımcılarının yaş aralığı 17-30 olmakla birlikte, proje katılımcı grupları içerisinde proje amaç ve hedeflerimizle bağlantılı olarak çeşitli sebeplerle dezavantajlı gruplarda yer alan gençlere yer verildi. Ekibimiz ve ortaklarımız ile genç işsizliği, istihdam ve girişimcilik üzerinde durduğumuz projemizin amaçları kısaca; - Ekonomik krizlerin oluşturduğu istihdam daralması neticesinde ortaya çıkan işsizlik ve bunun temelinde genç işsizliği konularında, toplumların çeşitli kesimlerinden ve çeşitli sebeplerle (Etnik, Coğrafi, Ekonomik, Dini tercih, Kültürel, Siyasi, Cinsel Eğilim vb.)dezavantajlı gruplarda yer alan proje katılımcısı gençlerde bilinç uyandırılması, -Farklı kültür ve toplumların ekonomik alanda yaşadıkları sıkıntıların temele inildiğinde ortak sebepleri olduğunu ve çözüm yollarının da birlikte aranması gerekliliği üzerine katılımcı gençlerin birbirleriyle kuracakları pozitif yönlü ikili ilişki ile farkındalık oluşturulması, - Proje teması ve AB programlarının yapısına paralel olarak iç ve dış ortam aktiviteleri ile katılımcı gençlerin temel beceri ve yeterliliklerinin sevilerinin geliştirilmesi, demokratik ve sosyal hayata aktif katılımın öneminin ve gerekliliğinin vurgulanması ve bu yönde algı oluşturulması , -Proje katılımcısı gençler ve proje ortakları arasındaki iş birliği sayesinde kanıta dayalı sürdürülebilir gençlik projeleri üretilmesinin ve Sivil Toplum temelinde Gönüllülük bilincinin geliştirilmesinin yaygın ve sargın eğitim metodları uygulanarak gerçekleştirilmesi, -Proje katılımcısı gençlere Avrupa 2020 stratejisi içerisinde de yer alan farklı meslek gruplarının tanıtılması ve projenin tüm paydaşlarının yerellerindeki bilgi ve deneyim paylaşımlarının sağlanması yolu ile vizyonlarında pozitif yönlü değişim sağlanması, -Kültürler arası öğrenme ve etkileşimin sağlanması yolu ile hoşgörü ve dayanışma bilincinin gençler arasında yaygınlaştırılması ve benimsenmesi, şeklindedir. Proje katılımcılarımız ve ortaklarımız programımızın sonunda; genç işsizliğinin sebepleri, girişimcilik, kültürler arası zenginleşme, AB 2020 stratejisi, yeni iş alanlarının keşfi ve bu bağlamda Sivil Toplum Kuruluşlarının önemi üzerine çıktılar elde ederek, yaygınlaştırma sürecinde de bu çıktıların toplumun çeşitli kesimlerine iletilmesini sağladılar. Akran eğitim modeli ile Yaygın ve Sargın Eğitim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen projemizde katılımcılarımızın gözlemci kimliğinin pekiştirilmesinin yanı sıra aktif katılımı sağlanarak tüm katılımcıların sorumluluk alma, özgüven, dahil olma ve öğrenmeyi öğrenme başlıklarında gelişim kat etmeleri sağlandı.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

3 Partners Participants