Search for European Projects

Engels op de St. Antoniusschool
Start date: Jun 1, 2015, End date: May 31, 2017 PROJECT  FINISHED 

Het beleidsplan van de AT- stichting waar de Antoniusschool onder valt geeft aan dat leerlingen de wereld van morgen betrokken, gewetensvol en bewust tegemoet treden. Een tweede taal is daarbij onlosmakelijk mee verbonden. Onze school heeft als afgeleide een eigen Engelse taal beleidsplan. Dat vermeldt dat we in 2020 in de bovenbouw 3,5 uur les geven in het Engels en in de onderbouw 2,5 uur. Door de taalcursus en de bijbehorende onderdompeling zullen de 6 deelnemers op een kwalitatief goede wijze de lessen kunnen geven in het Engels. Zij zullen voorafgaande aan dit project al een interne ETTP gevolgd moeten hebben. Zij hebben verder aangegeven dat zij om bovenstaande doelstelling te behalen gaarne ondergedompeld willen worden in Engeland Door dit project zullen de teamleden meer zelfvertrouwen krijgen om te communiceren in het Engels. Zij zullen daarna de andere teamleden ondersteunen bij het geven van de lessen in het Engels en dit ook binnen de stichting verder uitdragen middels de miniconferenties en de touch base bijeenkomsten. In English: The policy of the AT foundation, where the Antoniusschool is covered, indicates that students meet tomorrow's world being involved, conscientious and aware of it. A second language is inextricably linked to this. Our school has his own English language policy as a derivative, which states that in 2020 we will teach English in the upper classes for about 3.5-hours and in the lower classes 2.5 hours per week. ​ Owing to the language courses and the immersion, the six participants will be able to give these English lessons in a very qualitative way. For taking part of this project they have to complete an internal ETTP. Also, they have indicated that to achieve the aim that I have just explained, they want to be immerse in England. By this project the members will be more confident in their English communication. Thereafter they will support the other team members when giving those English lessons and they will also propagate this within the foundation through the mini-conferences and touch base meetings.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details