Search for European Projects

Energeticky soběstačné obce v příhraniční oblasti (CZ.04.4.83/5.1.00.1/0033)
Start date: Jul 31, 2004, End date: Jul 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Studie na téma analýza bariér energetické soběstačnosti a návrh na jejich odstranění.V souladu s krajskými energetickými koncepcemi projekt napomáhá zvýšení energetické soběstačnosti obcí, regionů i jednotlivých budov. Konkrétně: bude vydána publikace Energeticky soběstačná obec, s praktickými příklady a návrhy řešení, obdrží ji obce v Jihočeském a Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Současně bude zpracována studie na téma analýza bariér energetické soběstačnosti a návrh na jejich odstranění. Výsledky budou dány k dispozici obcícm v cílovém území, aby je mohly použít při vytváření vlastních energetických koncepcí či obdobných dokumentů. Dále bude sestaven Katalog energeticky soběstačných řešení, zejména s využitím rakouských příkladů, katalog bude k dispozici na www.energetika.cz. Nedílnou součástí projektu je informační kampaň v cílové oblasti, určená zejména individuálním spotřebitelům - fyzickým osobám. Spolupráce s rakouským partnerem ÖGUT a využití výstupů z komplementárního projektu v rakouském regionu Auland - Carnutum je zásadní pro průběh projektu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   887 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants