Search for European Projects

EMPOWER

Om personen met een fysieke handicap via begeleiding meer kansen te geven op tewerkstelling, of behoud van werk; ontwikkelde dit initiatief een vormingsmodule voor professionelen uit de sector en topcoaches om hen daarbij te helpen. Het resultaat van deze vormingsmodules moest de werkzoekenden zo leren anticiperen op hun omgeving zodat er bereidheid tot integratie ontstond. Concrete output is een afstandsopleiding, toegespitst op de arbeidsmarkt in Vlaanderen en Nederland met speciale aandacht voor werkzoekenden die over de landsgrenzen heenkijken. De opleiding werd geproduceerd in de vorm van webbased cd-roms. De resultaten werden verspreid via een website, nieuwsbrieven, promotie op beurzen en een studiedag aan het eind van de projectperiode. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 56.1%   93 000,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants