Search for European Projects

Ecology project (Miljöprojekt - Markförstärkning)
Start date: Feb 29, 2004, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Detta projekt rör rennäringens markanvändning och skall anpassas efter rennäringens behov. Genom att ta fram en utvecklingsmodell, kan även andra intressenter i framtiden komma ifråga. Projektet går ut på att skapa ett system som förstärker markvegetationen, anpassat till olika verksamheter som kräver olika tekniker och material.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details