Search for European Projects

Ecology museum in the Borderland 2004-2005 (Ekomuseum Gränsland 2004-2005)
Start date: Dec 31, 2003, End date: Aug 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Beskriva och levandegöra gränsområdets kulturhistoria och sevärdheter samt sjösätta en organisation för långsiktig administration och underhåll utan EU- och IR-stöd.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details