Search for European Projects

E-learning bez hranic - etapa II. (CZ.04.4.82/4.2.00.1/0071)
Start date: Feb 9, 2005, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Hlavním cílem projektu je vytvořit portál, který bude zajišťovat komunikaci mezi školami Plzeňského kraje a oblasti Dolní Bavorsko. Snahou je podpořit již existující spolupráci a kontakty a vytvořit přínos pro další vzájemnou česko bavorskou spolupráci v oblasti vzdělávání. Výsledky projektu však lze aplikovat i do běžné činnosti školy bez ohledu na přeshraniční spolupráci. Další cíle projektu jsou umožnit přístup k licencovaným výukovým produktům a multimediálním encyklopediím, poskytnout podporu vlastní výuky s možností prezentace výukových informací včetně zpětné vazby, jako např. testy, virtuální kurzy, diskusní skupiny. Umožnit publikovat odborné informace za minimální náklady a rozšířit informační základnu pro samostudium studentů i pedagogů na české i německé straně.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   4 462 988,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants