Search for European Projects

dpora přeshraniční spolupráce v rozvoji Ekobydlení v oblasti nízkoenergetické bytové výstavby (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0382)
Start date: Mar 25, 2006, End date: Apr 16, 2008 PROJECT  FINISHED 

Česká republika je sice již několik let součástí Evropské unie, nelze však jednoznačně říci, že se vyvíjí obdobně jako její vyspělejší sousedé. Zvlášť markantní je to v oblasti úspor energie spotřebované při bydlení. Zatímco v Rakousku (a Německu) je výstavba nízkoenergetických domů státem finančně podporována a v rámci evropského programu CEPHEUS (cost efficient passive houses as european standarts) bylo postaveno 84 pasivních domů, v ČR je tato problematika na okraji zájmu společnosti. Pro představu: v ČR je dle platné vyhlášky limit spotřeby energie pro bytové domy cca 153 kWh/m2 za rok, nízkoenergetické domy mají méně než 50 kWh/m2 a pasivní domy spotřebují dokonce méně než 15 kWh/m2 za rok, tedy desetinu současné spotřeby v ČR. Navržený projekt je zaměřen na předávání teoretických poznatků, ale hlavně praktických zkušeností rakouských odborníků odpovědným pracovníkům jihomoravského kraje v oblasti především bytové výstavby. Projekt bude zahájen instalací výstavy ,, Rakouská sluneční architektura ,, vídeňských architektu M. Treberspurga a G. Reinbergra v Křížové chodbě nové radnice v Brně. Pojem ,, sluneční architektura,, zahrnuje způsoby výstavby nízkoenergetických a pasivních domů s optimálním využitím sluneční energie. V rámci projektu budou dále postupně zorganizovány 3 semináře s hlavním přednášejícím prof. M. Terberspurgem o nízkoenergetické výstavbě v Rakousku pro následující okruhy zájemců: - pro stavební investory, zastupitele města Brna a pracovníky magistrátu města Brna - pro studenty, zejména architektury a stavební fakulty VUT - pro starosty Jihomoravského kraje a pracovníky úřadu Jihomoravského kraje Závěrečný čtvrtý seminář bude zorganizován již bez účasti rakouských odborníků pro zainteresované zájemce o nízkoenergetickou výstavbu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   383 062,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants