Search for European Projects

dpora environmentálního vzdělávání ve školách na Vysočině - přenos zkušeností dolnorakouské sítě Ökolog (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0399)
Start date: May 30, 2006, End date: Oct 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt spolupráce byl připraven na společné pracovní schůzce dne 11.05.2006 v úřadu zemské vlády v St.Polten. V rámci projektu proběhne studijní cesta 20 pracovníků v oblasti enviromentálního-ekologického vzdělávání (EV) do zařízení v Dolním Rakousku: školy, vzdělávací instituce a centra, neziskové organizace. Pro kraj Vysočina proběhne zmapování možností a nabídek pro EV ve spolupráci s iniciativou Ökolog, která má připravenu obdobnou nabídku pro spolkovou zemi NÖ. Bude založen internetový portál s nabídkou EV na Vysočině (naučné stezky, expozice, střediska ekologické výchovy, apod.) a s obdobnou nabídkou v NÖ. Tento projekt je prvním krokem dlouhodobé spolupráce mezi Vysočinou a Dolním Rakouskem v oblasti environmentálního-ekologického vzdělávání a výchovy na krajské - zemské úrovni. Podobný projekt je připravován také na úrovni Jihomoravského kraje organizací Lipka. Projekt tak přispěje k naplňování smlouvy Jihomoravský kraj - Vysočina - Jihočeský kraj - Dolní Rakousko v oblasti vzdělávání.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.9%   275 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants