Search for European Projects

DOTEK - Dům obnovy, tradice, ekologie a kultury
Start date: Nov 30, 2007, End date: Jun 29, 2008 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je pokračování v započaté spolupráci v příhraniční oblasti východních Krkonoš mezi dvěma obdobnými zařízeními - multifunkčními kulturními, vzdělávacími centry. Dům tří kultur PARADA v Niedamirowě na polské straně a Dům obnovy tradic, ekologie a kultury - DOTEK v Horním Maršově (kulturní památka - bývalá fara) leží 6 km od sebe, propojeny trasou a turistickým hraničním přechodem. Dojde k trvalejšímu propojení aktivit českých a polských neziskových organizací, které posilují identitu česko-polské hraniční oblasti. V regionu vzniká zajímavá vzdělávací, kulturní a turistická nabídka akcí zaměřených na kulturní a přírodní dědictví. Současně je revitalizován památkový objekt.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   355 927,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants