Search for European Projects

DOTEK - Dům obnovy tradic, ekologie a kultury
Start date: Mar 31, 2005, End date: Nov 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je rozvoj spolupráce v příhraniční oblasti východních Krkonoš mezi dvěma obdobnými zařízeními - multifunkčními kulturními, vzdělávacími, informačními a osvětovými centry. Dům tří kultur PARADA v Niedamirowě na polské straně a Dům obnovy tradic, ekologie a kultury - DOTEK v Horním Maršově (kulturní památka - bývalá fara) leží 6km od sebe, propojeny trasou s turistickým hraničním přechodem. Dojde k propojení aktivit českých a polských neziskových organizací. Vznikne nová turistická nabídka, bude revitalizován, využit a propagován památkový objekt. Bude posílena identita česko-polské hraniční oblasti prostřednictvím realizace akcí zaměřených na kulturní a přírodní dědictví.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 73%   1 000 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants