Search for European Projects

Dostavba kanalizační sítě a převod odpoadních vod - Potůčky - Johanngeorgenstadt
Start date: Feb 28, 2005, End date: Dec 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je vybudování příslušných kanalizačních stok, dvou čerpacích stanic a převodního zařízení do SRN. Cílem je zvýšit počet odkanalizováných míst v obci; veškeré odpadní vody pak budou odváděny na centrální čistírnu odpadních vod do Johangeorgenstadtu.Spolupráce obou partnerů se bude realizovat ve společném systému čištění splaškových vod.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   148 164,00
  • 2000 - 2006 Saxony - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform