Search for European Projects

Dobří sousedé II (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0365)
Start date: Dec 31, 2005, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt Dobří sousedé II je volným pokračování projektu Dobří sousedé I. Cílem projektu je upevnění přeshraniční spolupráce, rozvoj přeshraničních aktivit, posílení veřejných struktur zapojených přehraničních aktivit. Obsahem projektu je jednak analýza přeshraničních programů (Phare CBC) za léta 1995-2005, uspořádání soutěže o nejlepší realizovaný projekt programu Interreg IIIA, uspořádání konference k připravovanému programu Interreg IV, vypracování dvojjazyčného regionálního adresáře s uvedeným základním popisem struktury a kontaktů veřejné sféry. V rámci projektu bude uspořádána partnerská burza kontaktů. Pozvaní účastníci mohou navázat užší spolupráci s přehraničními subjekty na konkrétních vlastních projektech. Pro oboustranné pochopení při nastavení evropských mechanismů v české a rakouské zemi bude sloužit zpracovaný dvoujjazyčný výtah strategických dokumentů. Projekt bude rovněž pokračovat aktivitami započatými v předcházejícím projektu. Jedná se o měsíční vydávání Bulletinu a kvartální vydávání Zpravodaje. Realizace projektu je naplánována na období 7/2006 - 12/2007. Celkové náklady projektu činí .........
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 185 026,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants