Search for European Projects

Dny na hranici - Slavnostní otevrení prístavu pro rekreacní plavbu
Start date: Sep 30, 2005, End date: Jul 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Slavnost je pořádána od roku 1991 . V roce 1991 to byla 1. společná slavnost tohoto typu na česko-polské hranici . V současné poloze je slavnost požádaná pro občany Dolní Lutyně a sousedních obcí a měst (Bohumín,Orlová,Dětmarovice a Petrovice ) na české straně a Godowa , Gorzyc a Wodzislawi na polské straně. V rámci slavnosti jsou doprovodné akce a to:setkaní zástupců sousedních obcí , výstavy a průjezdy alegorických vozu. Na slavnosti vystupuje pak školní mládež,hudební a pěvecké soubory zejména z folklorním programem.Předmětná slavnost bude specifická tím , že v prostoru ,kde se konají tyto slavnosti bude slavnostně otevřen přístav pro rekreační plavbu a zahájen projekt Slezské Benátky .

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 74.5%   160 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants