Search for European Projects

Dny evropského dědictví v Prachaticích 2005 (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0026)
Start date: Jan 31, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Dny evropského dědictví (European Heritage Days - EHD), které se pod záštitou Rady Evropy konají v České republice od roku 1991, jsou významnou kulturní akcí s přeshraničním dopadem, jejíž cílem je zpřístupnit široké veřejnosti a turistům z Rakouska co nejvíce zajímavých a vyjímečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Dny evropského dědictví se uskuteční v měsíci září 2005. V rámci této akce proběhne i doprovodný program, který se mimo jiné uskuteční i v Kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Koncerty, které se zde konají, jsou navštěvovány nejen českými občany, ale polovinu posluchačů tvoří rakouští občané. Město Prachatice leží na slavné solné Zlaté stezce, a proto je místem pro česko-rakousko-německá setkání. Kostel sv. Jakuba je pro svoji vynikající akustiku již devět let využíván k hudebním festivalům s mezinárodní účastí. Kromě zajištění průběhu celé akce je část nákladů určena na rekonstrukci varhan v kostele sv. Jakuba. Varhany vestavěné do původní barokní skříně nejsou schopny z důvodu fyzického opotřebení vyhovět požadavkům koncertních vystoupení. Proto je nutné uskutečnit generální rekonstrukci, která by opět umožnila na požadované umělecké výši interpretovat díla varhanních mistrů. Hlavním cílem projektu je přiblížení historické tradice a života v česko-rakouském příhraničí, vyšší návštěvnost koncertů konaných v kostele sv. Jakuba, stejně tak celého města návštěvníky z Čech i Rakouska, poznání kultur jiných regionů, a tím odbourání zábran porozumění vyplývajících z odlišných kultur, možnost interpretace děl varhanních mistrů, zlepšení přeshraniční spolupráce a propojení přeshraniční kulturní práce, kvalitativní a kvantitativní zlepšení a přeshraniční využití nabídky v oblasti kultury.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   311 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants