Search for European Projects

Divadlo - Theater II. (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0560)
Start date: Sep 9, 2007, End date: Nov 8, 2007 PROJECT  FINISHED 

Hlavním cílem projektu Divadlo - Theater II. je posílení partnerství mezi Obchodní akademií, Břeclav a Reálným biligvním gymnáziem II. stupně Školského spolku Komenksý ve Vídni. Předložený projekt přímo navazuje na projekt Divadlo - Theater, který byl schválen v rámci IV. kola výzvy k předložení projektů pro Dispoziční fond Interregu IIIA. Projekt měl velký úspěch a to jak z pohledu studentů obou partnerských škol a vedoucích pracovníků, tak z hlediska pozitivních reakcí široké veřejnosti. Navazující projekt je založen na uspořádání dvoudenní kulturní akce - divadla na společné téma Možná přijde i kouzelník. Sérii skečů a zábavných scének představí studenti veřejnosti nejprve v Břeclavi a následně také ve Vídni v průběhu dvou po sobě následujících dní. Do projektu bude zapojeno cca 20 studentů za každou partnerskou školu, dále vedoucí obou divadelních kroužků a nepřímo také zástupci veřejnosti. Pro bezproblémový průběh projektu bude důležitá efektivně koordinovaná spolupráce participujících se škol, resp. hlavních organizátorů uvedené akce. Realizací projektu Divadlo - Theater II. bude primárně prohloubeno partnerství obou škol s možností uskutečnění dalších akcí podobného druhu v rámci příslušných operačních programů nového programovacího období 2007 - 2013.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   51 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants