Search for European Projects

DIVADLO MOSTEM
Start date: Aug 31, 2005, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je nastartování vyššího stupně spolupráce Těšínského divadla (ČR) a Teatru A. Mickiewicza (PL), jehož výstupem bude podrobná rozvojová studie využívání prostor Těšínského divadla (česká část společného projektu) a Teatru A. Mickiewicza (polská část společného projektu) ve vztahu k nadcházejícím integračním procesům v kultuře a která přispěje nejen ke zlepšení divadelního zázemí pro samotné účinkující a veřejnost, ale především k dalšímu prohloubení přeshraniční spolupráce zejména v oblasti kultury.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   302 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants