Search for European Projects

Digital teaching media for the South Lappish area (Digital läromedelsuppbyggnad för sydsamiskt område - ett förprojekt)
Start date: Jul 31, 2003, End date: Dec 30, 2003 PROJECT  FINISHED 

Projektet går ut på att utreda hur en digital plattform (LMS) för webbaserad undervisning (e-learning) bör vara utformad. Vilka grundläggande funktioner den bör ha för att vara anpassad till sydsamiska förhållanden. Dessutom ska projektet utreda hur man bör utforma databasbaserade digitala läromedel i samiska ämnen. Allt med hänsyn tagit till de tekniska och pedagogiska krav som kan ställas, men även ur ett lärar- och studerandeperspektiv.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details