Search for European Projects

Děti bez hranic (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0561)
Start date: Apr 24, 2007, End date: Sep 14, 2007 PROJECT  FINISHED 

Na základě několikaleté efektivní spolupráce s mikroregionem WDE a jeho členskou obcí Rabensburg se úspěšně rozvíjí pilotní projekt Přeshraniční prázdninové hry. Tento projekt se úspěšně realizuje již šestým rokem se spolehlivým partnerem reprezentujícím rakouskou stranu obcí Rabensburg. Stávající aktivity projektu jsou každoročně finančně podporovány Obcí Moravská Nová Ves. Obsahem projektu je vzájemné poznávání jazyka, kultury, tradice a života na obou stranách hranice. Dalším spolupartnerem tohoto projektu je slovenská obec Kúty a Lakšiarská Nová Ves. V průběhu prázdnin se uskuteční celkem 4 vzájemná setkání dětí a rodičů ze všech tří zemí. Dvakrát se setkáme v rakouské obci Rabensburg, jednou v Moravské Nové Vsi a jedenkrát v Kútech. V Moravské Nové Vsi se uskuteční setkání dne 13.7.2007 v areálu sokolovny. Pro děti bude připraven zábavný program, soutěže, Hec olympiáda, jazykové hádanky, módní přehlídka dětí, květinová dílna, občerstvení.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 48.8%   100 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants