Search for European Projects

Den skandinaviska resandekartan
Start date: Jun 30, 2010, End date: Jun 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

Genom att i projektet samla in och sprida information om platser med anknytning till resandefolket ges en bild av resandekulturens historia med resor över riksgränser och kulturmöten mellan folkgrupper. Samspelet mellan ”resande” och majoritetsbefolkning framgår tydligt. Fokus är gränsregionen i Bohuslän, Dalsland och Östfold. Även andra delar av Skandinavien berörs genom att det under projekttiden utvecklas ett nätverk och att slutprodukten dimensioneras så att den kan omfatta ett större geografiskt område.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 25.4%   66 111,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website