Search for European Projects

Den partnerství (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0333)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Den partnerství se bude konat dne 28. dubna 2006 na SOŠ veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích ve spolupráci s partnerskou školou z Edelhofu. Akce se zúčastní žáci a učitelé obou škol, výchovní poradci a žáci základních škol, pozvaní zástupci podniků a organizací spolupracujících se SOŠ veterinární a zemědělskou v Českých Budějovicích. Počítá se s účastí 120 - 150 osob. POzvaným hostům budou podány informace o školách a vzděláváací soustavě. K dispozici budou informační materiály o obou školách, které budou přeloženy. Na každém oboru školy bude uspořádána výstava a na nádvoří bude výstava zemědělské techniky. Obory mechanizace zemědělské výroby, veterinární prevence a zahradnictví budou předvádět praktické ukázky pracížáků a pořádat dovednostní soutěže - práce v dílenských provozech, broušení, soustružení, ukázky práce se zemědělskou technikou, práce s motorovou pilou, soutěž v práci s nakladačem, jízda zručnosti s traktorem s přívěsem ap. Dále ukázky práce se zvířaty, chirrurgické dovednosti, ukázky šití tkání, výcvik psů, kosmetika psů, vázání a aranžování rostlin, poznávání rostlin ap., Počítá se s nákupem materiálu pro zajištění administrativní části projektu, dále s nákupem pro zajištění ukázek, soutěží, výstav a předváděcích akcí. Dále s honoráři pro organizátory a garanty celého projektu a jednotlivých částí programu. Oběd bude zajištěn pro rakouskou stranu, občerstvení pro všechny hosty. Rovněž bude placeno tlumočení rakuským učitelům a žákům a překlady informačních materiálů škol, Rakouská strana bude předvádět ukázky práce s motorovou pilou a bude se účastnit dovednostních soutěží. Z celého projektu bude pořízena fotodokumentace a videozáznam a materiál bude vystaven na internetu. Celkové hodnocení a dílčí hodnocení ukázek a soutěží bude zdokumentováno a uloženo u žadatele.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   59 290,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants