Search for European Projects

Democracy requires involvement!
Start date: Jan 11, 2016, End date: Aug 10, 2016 PROJECT  FINISHED 

Youth participation has always been a question that needed dedication and strong project initiatives that will address it. Relevant sources state that the level of youth participation in EU countries is quite low and it should worry us. Need analyses implemented has shown low level of youth participation in civil society and democratic processes caused by their poor knowledge on democracy itself and political decision making processes, lack of trust into both governmental and non-governmental institutions and, most of all, the fact that they feel underpowered, without an actual possibility to change anything. In addition to this, extremist nationalism and radicalisation is a uprising trend among youngsters. Combining this with the recent immigration crisis can lead to severe consequences throughout Europe. With the project “Democracy requires involvement” that iDEMO Institute for democracy has developed in cooperation with our partners we wanted to address these issues. The youth exchange gathered 32 participants from Croatia, Slovenia, Romania, Lithuania and Portugal, and it was held from 4th until 12th of April 2016. in order to explore and learn about topics such as European citizenship, active participation and civic initiatives development; thereby providing them an opportunity to develop relevant and high-quality skills and competences regarding active citizenship as well as promoting civic competences. It was held in Zagreb, Croatia. The learning approach used was from the experiential learning methodology pool as we wanted participants to gain the knowledge and become aware of applying this knowledge in the future. Participants were also provided with a space and guidance to develop civic initiatives that address their community’s most relevant issues, and the result were three initiatives implemented by youngsters and aimed towards youngsters in Croatia, Lithuania and Slovenia. Other results that we produced were several videos - one short documentary among them, talking about refugee crisis from different perspectives-, and a simulated EU Parliament report addressing the solutions to refugee crisis. This has enabled reaching long-term impact on the communities involved, since participants now have a better understanding of democracy, political processes, how to properly deal with burning issues and minimise them using civic involvement tools. Aktivno sudjelovanje mladih je oduvijek bilo pitanje koje zahtijeva posvećenost i snažne projektne inicijative koje će ga adresirati. Relevantni izvori govore kako je nivo sudjelovanja mladih izrazito nizak u zemljama članicama EU i što je zaabrinjavajuće. Analiza potreba koja je provedena prije ovog projekta pokazala je vrlo nisku razinu sudjelovanja mladih u civilnom društvu i demokratskim procesima zbog njihovog slabog poznavanja demokracije te procesa donošenja političkih odluka, nedostatku povjerenja u vladine i nevladine institucije i, što je najvažnije, činjenici da se mladi osjećaju nemoćno, bez stvarne mogućnosti za ikakve promjene. Također, nacionalistički ekstremizam i radikalizacija mladih su trendovi u porastu kod mladih, što u kombinaciji s nedavnom imigrantskom krizom koja još traje, može dovesti do ozbiljnih posljedica širem Europe. Projektom 'Demokracija traži uključivanje', kojI je iDEMO Institut za demokraciju razvio u suradnji s partnerima, željeli smo adresirati ova pitanja. Razmjena mladih je okupila 32 sudionika iz Hrvatske, Rumunjske, Slovenije, Litve i Portugala, te se održala od 4. do 12. travnja 2016., kako bi istražili i učili o temama kao što su europsko građanstvo, aktivno sudjelovanja te razvoj građanskih inicijativa; na taj način pružajući sudionicima priliku kako bi mogli razviti relevantne i visoko kvalitetne vještine i kompetencije u polju aktivnog građanstva; te promovirajući građanske vrednote. Razmjena se održala u Zagrebu, Hrvatska. Korišteni pristup procesu učenja je iz metodološkog seta iskustvenog učenja jer smo željeli pružiti sudionicima stjecanje novog znanja uz osvještavanje primjene tog znanja u budućnosti. Sudionicima je pružen prostor i savjetovanje potrebno za razvijanje građanskih inicijativa koje bi adresirale najvažnije probleme s kojima se njihova lokalna zajednica susreće. Rezultat su tri inicijative provedene od strane mladih i usmjerene mladima u Hrvatskoj, Litvi i Sloveniji. Ostali rezultati koji su proizvedeni su nekoliko videa - među njima jedan kratki dokumentarac koji govori o izbjegličkoj krizi iz različitih perspektiva - i simulirano izvješće EU parlamenta koje se bavi rješavanjem izbjegličke krize. To je omogućilo postizanje dugotrajnog učinka ovog projekta na uključene društvene zajednice, jer sudionici sad posjeduju bolje razumijevanje demokracije, političkih procesa, te kako se pravilno odnositi prema gorućim problemima i minimalizirati njihov utjecaj korištenjem alata građanskog uključivanja.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

4 Partners Participants