Search for European Projects

Dej nám Šanci
Start date: Apr 30, 2013, End date: May 30, 2015 PROJECT  FINISHED 

Práce má mimořádný význam pro existenci mentálně postižených osob se závažnějším stupněm a je nejefektivnější formou rehabilitace a zárukou autonomie. Šetření prováděná Hlavním statistickým úřadem uvádějí, že v Polsku pouze 7% hendikepovaných pracuje profesně a uživí se samostatně. Ve výjimečně špatné situaci je intelektuálně hendikepovaná mládež, často fyzicky způsobilá a sociálně dospělá. V této skupině pracuje pouze 0,087%. V podobné situaci jsou mentálně postižení v hlubším stupni v České republice. V průběhu přípravy projektu český partner uváděl vážné mezery v odpovídající přípravě pracovníků pro práci s mladými postiženými. Současně se za optimální způsob zmírňující pasivitu a marginalizaci hendikepovaných považuje profesní aktivizace. Z důvodu profesní pasivity jsou hendikepovaní odsouzeni k nepřetržité péči a závislosti na jiných. Profesní vyloučení vede k psychofyzické degradaci a často k nečestným praktikám v podobě práce bez odměny a příslušných smluv. V důsledku toho hendikepovaní se stávají sociálně potřebnými a chorobně pasivními, ztrácí tak šanci na zapojení do společnosti. Projekt Dej nám šanci je založen na využití zkušeností nevládních organizační z česko-polského příhraničí. v rámci projektu vypracujeme modelové řešení zaměřené na formaci postiženého jako užitečného a aktivního občana. Spolu s partnerem projektu zpracujeme Inovativní strategii pro rozvíjení schopností a profesních kompetencí hendikepovaných. Stane se základem pro uvádění našich chovanců na pracovní trh. Ve vybudovaném Komplexu Siedlisko ("KS") uspořádáme cyklu vzdělávacích kurzů zvyšujícím u příjemců projektu požadované profesní kompetence. V Komplexu Siedlisko vznikne také 13 pracovních míst pro 26 hendikepovaných na 0,5 pracovního úvazu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 83.9%   580 741,09
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants