Search for European Projects

De Ler(n)ende Euregio doet het!
Start date: Apr 30, 2015, End date: Apr 29, 2019 PROJECT  FINISHED 

Description (EN): The Project enables youngsters to participate in a cross border labour market. They get euregional competences handed. This enables them for professional behaviour with customers, colleagues and clients from the neighboring country. Het project bereidt jongeren voor op het functioneren in een grensoverschrijdenden arbeidsmarkt. Zij krijgen zogenoemde euregionale competenties aangereikt, waarmee zij In staat zullen zijn tot een professionele omgang met klanten, collega's en opdrachtgevers uit het buurland.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50.1%   2 377 387,00
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Project on KEEP Platform
Project Website

45 Partners Participants