Search for European Projects

Dancing across borders (Gränsöverskridande dans)
Start date: Dec 31, 2004, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Kultur är ett effektivt redskap för att omdefiniera egna och andras uppfattning av identitet. Projektet vill bidra till att området Inre Skandinavien inte bara ska uppfattas som tryggt och trevligt utan också som modernt och spännande, en nyskapande region där det arbetas aktivt med dans och moderna konstuttryck. Efter projektets slut vill de sökande att kontakterna som skapats och de insatser som gjorts, skall leda till fortsatta samarbeten och en naturlig samverkan över gränsen.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details